Szolgáltatásaink

Évtizedes gazdasági vezetői tapasztalunk, valamint szaktudásunk lehetővé teszi számunkra, hogy szolgáltatásainkat a vállalkozások gazdálkodási rendszerébe illesztve végezhessük, komplex megoldásokat kínálva.

Legyen szó akár könyvelésről, gazdasági pénzügyi tanácsadásról, vezetői és kontrolling információs rendszer kialakításáról, akár cégcsoport struktúra kialakításról, esetleg külső szakértők bevonásáról, vagy fontosabb szerződések véleményezéséről, kollégáink, vagy külső szakértői kapcsolataink segítségével megoldjuk a ránk bízott feladatainkat.

Bármelyik szolgáltatásunkat is választja, integrált szemléletünk miatt biztosan vagyunk abban, hogy a társaság gazdálkodásának egyéb területére is pozitív hatással lesz tevékenységünk!

Könyvelési szolgáltatások;

 • Teljes főkönyvi főkönyvelés, könyvvezetés, adóbevallások elkészítése és adóhatóságok felé továbbítása.
 • Saját szoftverrel, vagy külső szoftverrel történő könyvelés, vállalatirányítási rendszerekhez, vertikális szoftverekhez egyéb informatikai megoldásokhoz adat export – import kapcsolatok tervezése, kialakítása (nem programozás).
 • Támogatás a szükséges szabályzatok, eljárásrendek kialakításában, végrehajtásában (pl. Számviteli politika, pénzkezelési szabályzat, stb.).

Controlling;

 • A könyvvezetés és egyéb nyilvántartások harmonizálása.
 • A vállalkozás belső ellenőrzésének kialakítása, átvilágítása, fejlesztése.
 • A vállalkozás gazdálkodását jellemző mutatószámok rendszerének kidolgozása (mutatószámok definiálása, információk kinyerése, jelentések, kimutatások stb.)
 • A vezetői szintek közötti heti, havi negyedéves, stb. rendszerességű riport jellegű kimutatások kialakítása, tervezési, összehasonlító jellegű elemzése.

Vezetői tanácsadás KKV-k részére;

 • Kiemelt fontosságú szerződések pénzügyi-számviteli szempontból történő véleményezése.
 • Támogatás stratégia és üzleti tervezésben. Cash Flow előrejelzés.
 • Vállalati struktúra, cégcsoport hálózat kialakítása.
 • Hitelkérelmek, projektfinanszírozások kialakításában szakmai támogatás.
 • Humánerőforrás, munkakörök kialakítása, vállalati struktúra, hatáskör, feladatkör, felelősség szabályainak kialakítása.
 • Változás- és kríziskezelés.
 • Külföldi tulajdonosoknak, ügyvezetőknek angol nyelvű kommunikáció, helyismereti tanácsadás.

Vállalati pénzügyek;

 • Befektetések, beruházási döntések előkészítése
 • Segítség az alternatívák közötti választásban (melyik projektet kezdjük el)
 • Vállalatfinanszírozás
 • Cash-Flow, Likviditás menedzsment
 • Saját tőke, mérleg, beszámoló pénzügyi, gazdálkodási szempontok alapján történő elemzése

Cégalapítás, átalakulások, megszűnések, speciális céghelyzetek;

Minden vállalkozás egyszer elindul (megalapítják),az életciklusa során történhetnek átalakulások, szétválások, kiválások, összeolvadások, beolvadások és egyszer megszűnnek. Előfordulhatnak kritikus időszakok, krízishelyzetek, csődeljárás, végelszámolási és felszámolási eljárás, stb.

Mindezek a speciális céghelyzetek a normál ügymenettől eltérő feladatokat jelentenek a könyvvezetés, pénzügyek és cégvezetés területén. Az ebben az időszakban hozott döntések, gyakran hosszú távra meghatározzák egy-egy cégcsoport szervezeti rendjét, melyeket később csak bonyolult és költséges tranzakciókkal lehet módosítani. Az ilyenkor hozott hibás helyzetértékelés, vagy nem kellően megalapozott döntések hatványozott károkat okozhatnak, mint normál ügymenet esetén.

Éppen ezért az ilyen helyzetekben különösen fontos lehet az általunk kínált szakértői támogató háttér, mert mi egy-egy ilyen speciális helyzetben is kellő higgadtsággal és tapasztalattal tudjuk Ügyfeleinket támogatni, és segítéségére lenni.

Kockázatkezelés;

A gazdálkodás velejárója a kockázat, ezt megszüntetni, kiküszöbölni nem lehet. Arra viszont törekednünk kell, hogy a vállalkozást érintő kockázatokat definiáljuk, azok hatásait megpróbáljuk elemezni és lehetőség szerint számszerűsíteni, a bekövetkezés valószínűségeit és költségeit.

Számos olyan specifikus kockázata van egy gazdálkodásnak, mely piaci viszonyok között nem biztosítható, így ezen kockázatok kezelését a gazdálkodónak saját működésében kell megoldania.

A professzionális szolgáltatók által nyújtott kockázatkezelési megoldások piaca, azaz a vagyon- és felelősségbiztosítási piac egyre jobban fejlődik, egyre több biztosító kínál egyre több biztosítási módozatot, természetesen eltérő díjakon és feltételekkel.

Társaságunk mindkét kockázati területen segítséget tud nyújtani;

 • A nem biztosítható kockázatok esetében a szolgáltatásainkon keresztül
 • A biztosítható kockázatok esetén segítünk a megfelelő partnerek megtalálásában

KKV Döntéstámogatás;

Ebben a szektorban általában nem feltétlenül az egyetlen létező legjobb megoldás megtalálása a cél, mert az jellemzően nagyon költséges, és idő igényes lehet, ráadásul nagyon nehéz definiálni azt, hogy milyen feltétel rendszer esetén mi tekinthető a „legjobb” megoldásnak.

Éppen ezért mi arra törekszünk, hogy gyors és költséghatékony megoldásokat találjunk, melyek kielégítő és megfelelő megoldást nyújtanak a problémára, még akkor is, ha esetleg létezhet -sokkal több idő és egyéb erőforrás felhasználást követően- jobbnak vélt megoldást.

Azért mert elismerjük, hogy nem biztos, hogy az a minden szempontból tökéletes megoldás, amit kidolgoztunk, még nem jelenti azt, hogy nem törekszünk a legjobb megtalálásában. Egyszerűen csak tudjuk, mert napról-napra megtapasztaljuk, hogy a KKV szektorban egy döntésre rendelkezésre álló idő általában rövidebb, és a ráfordítható (főleg anyagi) erőforrás kevesebb, mint ami egy elméleti „legjobb megoldás” kidolgozásához szükséges.

Természetesen fontos tisztában lenni azzal, hogy mik azok a minimális erőforrás igények, ami nélkül viszont egy adott ügyben nem lehet döntést hozni, vagy megoldást kínálni, és mi az optimális keveréke az erőforrásoknak és időnek egy döntés meghozatalához és ez hogyan viszonyul az adott projekt kockázatához.

Ebben segítenek a cégvezetésben szerzett évtizedes tapasztalataink, melyek évről-évre növekednek, és tudatosan törekszünk arra, hogy olyan kapcsolatot alakítsunk ki Ügyfeleinkkel, hogy minden, a társaságukat érintő fontosabb döntésük előtt megkérdezzen minket.

„Védőháló a gazdálkodásban”

ikonok